Най-интересните интерактивни 3D симулации в реално време

Най-интересните интерактивни 3D симулации в реално време

 

Автор:

гл. ас. Йоана Иванова

 

 

Списание “Българска наука”

брой 86, февруари 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Тенденциите през последните години показват, че интерактивните мултимедийни технологии решително изместват предхождащите ги линейни мултимедийни приложения, при които потребителят е само пасивен наблюдател на събитията и не участва пряко в тях. Благодарение на технологичната еволюция много от фантастичните елементи, определяни в научната фантастика от 80-те години като върхови технически постижения на бъдещето, вече присъстват в ежедневието ни.

 

Ключови думи:  

Най-интересните интерактивни 3D симулации в реално време