Най-добрите и най-лошите места за живеене в света

Най-добрите и най-лошите места за живеене в света

 

Автор:

Глория Христова

 

 

Списание “Българска наука”

брой 84, декември 2015 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

За седем поредни години, Норвегия води списъка, като една от най-прос­периращите държави в света. Тя по­лучава максимален брой точки в мно­го области, включително „доверие в другите“, „удовлетворение от свобо­дата на избор“, „гражданска свобода и свободен избор“ и „удовлетворение от стандарта на живот“. Дания и Швеция се нареждат на 3-то и 5-то място.
Финландия и Исландия са класира­ни на 9-то и 12-то място. И все пак, изследователите казват, че Скандинавските държави имат какво да наваксват. Те не се справят толко­ва добре икономически, колкото дру­гите развити държави. След първите 20 най-проспериращи страни, Фин­ландия и Исландия са единствените държави, чийто икономически по­диндекс се класира извън топ 30.

 

Ключови думи:  

Най-добрите и най-лошите места за живеене в света