Национална Астрономическата Обсерватория Рожен

Национална Астрономическата Обсерватория Рожен

 

Автор:

Виктор Емилов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 71, октомври 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Националната Астрономическата Обсерваторията(НАО) на връх Рожен е открита на 13.03.1981. Тя е най голямата еднократна инвестиция на България в научна инфраструктура, над 12 милиона лева. Тази астрономическа обсерватория е най голямата на балканския полуостров и изобщо из цяла югоизточна европа. В тези години нашата страна е била на световно ниво сред държавите, които са били развити в икономическата и в научна област. Със тази своя инвестиция в Астрономията България е допринесла много за световното астрономическо развитие.

 

 

Ключови думи:  

Национална Астрономическата Обсерватория Рожен