НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ „НАУКA НА СЦЕНАТА 7“

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

 

С удоволствие Ви информирам, че в дните от 26 до 28 октомври 2018 г. в гр. Севлиево ще се проведе Националният фестивал  „Наука на сцената 7” – http://sons-bg.org/_SOS_7/

Oрганизатор на събитието eНационален организационен комитет, със съорганизатори Министерство на образованието и науката и Община Севлиево. Надяваме се, че както и до сега ще можем да разчитаме на съдействието и подкрепата на Съюзите на учените, физиците, химиците, биолозите и математиците в България.

Фестивалът за шести пореден път ще бъде в град Севлиево, а за втори път ще се проведе в СОУ „Васил Левски“.Това събитие  е подборен кръг за участието на България в  едноименната международна изява, която ще се състои  от 31 октомври до 3 ноември 2019 г. в Кашкайш(Cascais), Португалияwww.science-on-stage.eu/festival2019.Европейската програма „Наука на cцената” („Science on stage”) има за цел да предизвика и поддържа интереса на младите хора към природните науки и математиката, като повишава квалификацията на учителите чрез обмяна на опит,иновативни идеи и добри практики. Регламента за провеждането му и условията за участие, можете да намерите на страницата му.


РЕКЛАМА:

***

Редица членове на  Вашия съюз са вземали активно участие в организацията на фестивала и неговото жури, което класира проектите, за участие в международния фестивал. В тази връзка най-учтиво Ви молим да отново да съдействате за участие на ваши представители в него и да подпомогнете подготовката на фестивала, като съдействате за разгласяването му сред българските учители и експерти по природни науки в страната,  чрез вашите членове и структури.

Приложено Ви изпращам информационна брошура за ,Националният фестивал  „Наука на сцената 7”, която можете да разпространите чрез вашата уебстраница, или като ваше съобщение на ваши събития или по електронната поща.

14.05.2018

 

С УВАЖЕНИЕ,

                                                                       

Проф. Ана Георгиева, дфн       

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НОК на VII фестивал “НАУКА НА СЦЕНАТА”

Зам.-председател на СФБ

upb@phys.uni-sofia.bg