Монетният тип “Войник пронизващ паднал вражески конник” на Констанций II