Монетният тип “Войник пронизващ паднал вражески конник” на Констанций II

Монетният тип “Войник пронизващ паднал вражески конник” на Констанций II

 

Автор:

Камен Колев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 43, декември 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Това е един монетен тип, който е изключително често срещан по нашите земи. Много хора ги определят под звучното име “костаци” без да знаят винаги към кой точно император принадлежи дадената монета, като с това се опитват да изкажат мнение за монета, без никаква стойност, на владетел от Константиновата династия. Това също не е съвсем така, защо ще видим по-нататък. Монетният тип “Войник пронизващ паднал вражески конник” е въведена от Констанций II (337-361) първо с цел да смени старите изображения върху вече често употребяваните номинали Бронз от 1 до 4, и естествено като нов дизайн на монетите емитирани в обръщение след направената от него реформа през 348г.

 

Ключови думи:  

Монетният тип, “Войник пронизващ паднал вражески конник”,  Констанций II