Монетният тип “ М “ фолис равен на 40 нумии на Юстиниан I

Монетният тип “ М “ фолис равен на 40 нумии на Юстиниан I

 

Автор:

Камен Колев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 39, юли и август 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Това е един от типовете ранновизантийските монети, които се срещат най-често по българските земи. Самият монетен тип е въведен от император Анстасий I (491-518), след направената от него монетна реформа от 498г., като основната цел е да замени малките като големина бронзови нумии и на тяхно място да се емитират няколко типа, като номинал, монети който да облекчат търговията при по-малките стопанства и обикновените хора използващи предимно бронзовите, ниско номинални, монети. По този начин се въвеждат няколко номинала който продължават да съществуват доста дълго време на монетният пазар във Византия като типове, около 2 века през който дизайнът на монетите почти не се променя.

 

Ключови думи:  

Монетният тип “ М “, фолис,40 нумии, Юстиниан I