Монетният тип “ М “ фолис равен на 40 нумии на Юстиниан I