Монета на Мурад II от района на гр. Видин

Монета на Мурад II от района на гр. Видин

 

Автор:

Калоян Руменов Димов

 

Списание „Българска наука“

брой 90, юли 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

След завлядяването на българските земи от Османската империя, коато домашни парични знаци се налагат османските монтети. Една от тях е предмет на настоящото кратко съобщение.

 

Ключови думи:  

монети от миналото