Монета на Мурад II от района на гр. Видин

Монета на Мурад II от района на гр. Видин

 

Автор:

Калоян Руменов Динов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 90, юли 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

След завладяването на българските земи от Османската империя, като домашни парични знаци се налагат османските монети. Една от тях е предмет на настоящото кратко съобщение. От района на гр. Видин произхожда бронзова монета, която ми бе показана чрез снимков материал и която определих като османски мангър (нискостойностна парична единица) на султан Мурад II, който е управлявал в периода 1421-1444 г., а после отново през 1446-1451 г.

 

Ключови думи:  

Монета на Мурад II, района на гр. Видин