Монархии и революции. АБСОЛЮТИЗМЪТ – орхидеята в градината на монархията

Монархии и революции. АБСОЛЮТИЗМЪТ – орхидеята в градината на монархията

Автор:

Слави Йоцов

Списание „Българска наука“

брой 103, ноември 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

„Защото такава е нашата добра воля“. Ето това е абсолютната монархия. Казано във вид на сентенция. С този кралски девиз са подписвани всички кралски укази от XVI век насетне. Абсолютната монархия за разлика от всяка друга форма на държавно управление не търси основания и предпоставки за своето съществуване извън самата себе си. Тя сама за себе си е самодостатъчна. В нейния организъм са и причините, и следствията. Това е власт и форма на управление, които носят своята обусловеност сами по себе си и сами за себе си, и които в крайна сметка не се нуждаят от външни и независещи от тях причини, за да аргументират своята императивност. Тоест, тази форма на управление няма нужда от доказателствени факти, за да обоснове своето прословуто: „Защото такава е нашата добра воля“. Тя има нужда единствено да превърне себе си в изискуемо задължение за своите поданици. Кралската власт във Франция, пък и не само там, интуитивно разбира и използва един от основните икономически закони много преди той да бъде изследван от К. Маркс в „Капиталът“. „Негово Величество“ по един завидно ловък начин се ползва от облагите на формулата СПС, като заменя понятието стока с понятието власт, която е най-ценната и неограничена откъм количество стока, с която разполага статуквото, защото самото то я е създало. Монархията приема властта за стока и от гледна точка на формалната логика формулата ВПВ е еквивалентна на формулата СПС.

 

Ключови думи:

монархии, абсолютизъм, революции, 

 

READ ARTICLE