Молекулярни маркери, филогеография и търсене на критерии за разграничаване на видовете

Молекулярни маркери, филогеография и търсене на критерии за разграничаване на видовете

 

Автор:

Наталия И. Абрамсон

 

 

Списание „Българска наука“

брой 66, април 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Търсенето на универсален критерий за разграничаването на видовете никога не е спирало. Периодите на „видонадробяване” и „ видообединяване”, нееднократно се сменят, а споровете между привържениците на едната или другата тенденция продължават вече едно столетие. Махалото се движи ту на едната, ту на другата страна, в зависимост не толкова от доминиращата концепция за вида, но и от модата и от метода на описание. От края на миналия век описанието на видовото разнообразие явно се намира на гребена на „ видонадробяващата” вълна.

 

Ключови думи:  

Молекулярни маркери, филогеография, търсене на критерии за разграничаване на видовете