Могъщи мъници: Emiliania huxleyi, или кой направи морето тюркоазено?

Могъщи мъници: Emiliania huxleyi, или кой направи морето тюркоазено?

Автор:

Ралица Зидарова

Списание „Българска наука“

брой 101, септември 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Микроскопичните организми от морския фитопланктон винаги са оставали извън  погледа и мислите на обикновения човек. Най-вероятно неглижирането им е заради малките им размери, което ги прави невидими за човешкото око. Така тяхната важност остава неразпозната. За колко хора е известен например фактът, че морският фитопланктон работи наравно с важните (защото ги виждаме) дървета за осигуряването на кислорода във въздуха, който дишаме? Изследванията на различни учени показват, че поне половината от кислорода на планетата идва само от мъниците в океана, които при фотосинтезата неуморно  преработват въоглеродния диоксид и за собствената си, и за наша полза. В същото време  те служат за храна на различни животинки. По този начин те пак участват в живота на океана и на цялата планета. А успелите да достигнат до пределна възраст индивиди потъват на океанското дъно в покоя си, където се натрупват и бавно се трансформират в залежи от горива, които ние ползваме ежедневно.

Ключови думи:

Emiliania huxleyi, микроорганизми

 

 

READ ARTICLE