- Advertisement -

Модната по това време оптика“: раждането на перспективата от духа на Шартърската школа илиХудожествената перспектива и схоластиката