Модифицирането на Валутния борд – добър или лош път към ускореното присъединяване на България към Еврозоната

Модифицирането на Валутния борд – добър или лош път към ускореното присъединяване на България към Еврозоната

 

Автор:

Петър Теодосиев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 25, март 2010 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Както всички знаем през юли 1997 г. у нас изпълнението на монетарните функции на БНБ бе поето от т.нар. паричен съвет (също наричан валутен борд) – особен вид монетарен режим с парична политика, която прави невъзможно използването на централната банка като кредитор от последна инстанция и елиминира възможността за инфлационното финансиране на фискалния дефицит. За да бъдат разбрани възможните ефекти на дефицита по текущата сметка върху макроикономическата стабилност в страната, налага се накратко да се спрем върху функционирането на валутния борд.

 

Ключови думи:  

Модифицирането на Валутния борд, добър или лош път към ускореното присъединяване на България към Еврозоната