Модели на работа в Школата за духови и ударни инструменти – Добрич (1970-1991)

Модели на работа в Школата за духови и ударни инструменти – Добрич (1970-1991)

 

Автор:

Петър Теодосиев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 41, октомври 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Началото на соловото и ансамблово музициране на духови и ударни инструменти в град Добрич „поставя създадения през 1902 г. за третото Добруджанско изложение духов оркестър. Негов основател е възпитаникът на военната духова музика на 7–ми пехотен полк, капелмайстор Марин Чакъров. В протоколните книги общината и в местните вестници се съобщава за проявите на този духов оркестър, който на двата градски площада и в градската градина „весели народа“.

 

Ключови думи:  

Модели на работа,  Школата за духови и ударни инструменти , Добрич (1970-1991)