Моделът „машина-машина” – фактор за усъвършенстване на услугите на телекомуникационния пазар

Моделът „машина-машина” – фактор за усъвършенстване на услугите на телекомуникационния пазар

 

Автор:

Ирина Нонинска

 

 

Списание „Българска наука“

брой 58, август 2013 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

През последните години освен намаляване на използването на гласови услуги в мобилните мрежи за сметка на увеличаването на преноса на данни се наблюдава и различна от очакванията тенденция в съотношението на изпращаните кратки съобщения (SMS) и мултимедийни съобщения (MMS). Данните за използването на тази услуга в света показват, че броят на изпращаните SMS-и, макар и различен за различните страни и региони, бележи устойчиво нарастване още от 2007 г., когато само в рамките на 3-годишен период до 2010 г. се увеличава 3 пъти. В същото време се отчита, че намалява интересът към изпращане на мултимедийни съобщения. Причина за това са другите, по-изгодни възможности за предаване на този вид информация – най-често като прикачени файлове с e-mail, в социалните мрежи и Web- сайтове.

 

Ключови думи:  

Моделът „машина-машина” , фактор за усъвършенстване на услугите на телекомуникационния пазар