Множествена склероза (Encephalomyelitis disseminata) – кратка история

Множествена склероза (Encephalomyelitis disseminata) – кратка история

 

Автор:

Христо Ватев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 85, януари 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Множествена склероза е описана за първи път през 1868 г. от Жан Шарко, наричан „Наполеон на неврозите“. Трите симптома на МС, описани от Жан Мартин Шарко, познати и сега, са Триада Шарко – нистагмус, интенционен тремор и телеграфен стил на говора (сканиращ говор), въпреки че те не са уникални за МС. Шарко е забелязал също когнитивни промени, като описва, че пациентите му имали „забележително отслабване на паметта” и „бавно формиране на концепции”. Известният френски невролог свързва наблюдаваните от него симптоми, с откриването на „кафяви петна» в централната нервна система на пациентите – петна, които дали името на заболяването: „sclerose en paque“, т.е. на плаки или „закоравели места.

 

Ключови думи:  

Множествена склероза, Encephalomyelitis disseminata, медицина