Мисловна карта

Мисловна карта

 

Автор:

Цветелина Николова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 87, март 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Тони Бюзан е един от най-големите специалисти в света в областта на визуалното мислене и водещ лектор на тема мозък и учене. Той е изнасял множество лекции пред различна аудитория като големи корпорации, университети и правителства, и в момента е движеща сила в развиването на световната грамотност.

 

Ключови думи:  

Мисловна карта, мозък, мислене