Михаил Панарет[ос] от Трапезунд

Михаил Панарет[ос] от Трапезунд

 

Автор:

Манол Глишев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 28, юни 2010 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Царуването на кир Алексий І Мегалокомнин 1. Кир Алексий Мегалокомнин [Имената и топонимите в повечето случаи са предадени без окончания за обикновените форми по второ склонение, с окончание „-ий” за формите, завършващи на „-ioV” и „-а” за формите по първо склонение, завършващи с „-a” и „-h”, както е прието в българската практика. На отделни места в квадратни скоби е е указано гръцкото окончание – в случаите, когато фамилно име има омофония с лично, какъвто е случаят с Панарет[ос] или просто когато става дума за аристократичен род, не толкова добре известен като Палеолозите или Комнините.

 

Ключови думи:  

Михаил Панарет[ос], Трапезунд