Метод на грубата сила

Метод на грубата сила

 

Автор:

Цветелина Николова

 

 

Списание “Българска наука”

брой 93, декември 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Методът на грубата сила теоретично може да бъде използван срещу всяка система и винаги да даде успешен резултат. Подходът се базира на генериране на всички възможни комбинации от символи за явния текст, изчисляване на криптографския хеш и сравняването му с предварително известен.

Парола с дължина N бита, ще бъде разбита в най-лошия случай за време пропорционално на 2N. Статистически е доказано, че има съ- ществена вероятност парола да бъде открита при обхождане на 50% от всички възможни комбинации. При огромен набор от комбинации, това е нецелесъобразно.

 

 

Ключови думи:  

медот на грубата сила