Метафората като необходимост на текста

Метафората като необходимост на текста

 

Автор:

Ива Георгиева

 

 

Списание „Българска наука“

брой 47, април 2012 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Разглеждайки проблема за метафората и текста, трябва да изясним природата на двете понятия, а след това и начинът, по който си взаимодействат. Първо трябва да направим уточнението, че ще гледаме на текста, не като на приумица на автора, а като на процес възникнал в себе си, ще се постараем да го освободим от авторитета на автора, от неговата личност, и да го четем във възможно най-свободния му вариант – на текст.

 

Ключови думи:  

Метафората като необходимост на текста