Mеждународен ден на биологичното разнообразие 22 май

Акцент върху екосистемите и екосистемните услуги по повод Mеждународния ден на биологичното разнообразие 22 май