Международният тероризъм в досиетата на държавна сигурност