Международният тероризъм в досиетата на държавна сигурност

Международният тероризъм в досиетата на държавна сигурност

 

Автор:

Костадин Гроздев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 50, септември 2012 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

В условията на глобални предизвикателства пред човечеството и безпрецедентно многостранно взаимодействие между правителства, народи, общности и организации тероризмът е онова социално явление, което предизвиква най-сериозна загриженост и представлява най-значима заплаха за националната, регионалната и международната сигурност. Ефектът и последствията от дейността на терористичните мрежи засягат непосредствено и най-развитите държави като възпрепятстват устойчивото и демократично развитие на гражданските общества и постигането на стабилен и мирен свят чрез интеграция и взаимоизгодно сътрудничество между отделните нации.

 

Ключови думи:  

Международният тероризъм, досиетата на държавна сигурност