Международният език Esperanto и световното есперантско движение

Международният език Esperanto и световното есперантско движение

 

Автор:

Парашкева Бояджиева

 

 

Списание „Българска наука“

брой 33, януари 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Есперанто е твърде логичен език с 16 граматични правила без изключения, една и съща спрегната глаголна форма важи за всички лица и числа, променя се финалната гласна с промяната на времето на действие. Освен това, е фонетичен език (един звук – един знак, напр.“ч“= с^ вместо „tsch“ на немски език ). Това го прави подходящ за автоматичен машинен превод от един език на друг. Тази идея не е нова. Правени бяха опити – холандско-унгарски проект, струва ми се, но не дос- тигнаха средства. Шведският професор Кйел Селин се опитваше да усъвършенства Есперанто, за да го направи още по-пригоден за машинен превод. Нарече проекта си „Superlingvo“ (Суперезик), но за жалост почина преди да завърши делото на живота си. Ще има нови опити, без съмнение.

 

Ключови думи:  

Международният език, Esperanto, световното есперантско движение