Международен тероризъм и въоръжени конфликти

Международен тероризъм и въоръжени конфликти

Автор:

Пепа Боричева

 

 

Списание „Българска наука“

брой 97, април 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

В условията на глобални предизвикателства пред човечеството тероризмът е основно социално явление, което предизвиква загриженост и представлява заплаха за националната, регионалната и международната сигурност. Ефектът и последствията от дейността на терористичните мрежи засягат и най-развитите държави като възпрепятстват устойчивото и демократично развитие на гражданските общества и постигането на стабилен и мирен свят. Борбата срещу тероризма се превърна в приоритет както за ООН като цяло, така и за мнозинството от държавите в света. Необходимостта от бързи и ефективни мерки за противодействие и елиминиране на заплахата поставя на изпитание постигнатото от международната общност в областта на международното право.

 

Ключови думи:  

международни отношения, международни конфликти, тероризъм, въоръжени конфликти