Механизми и аспекти на действие между Филмини и аудиторията му

Механизми и аспекти на действие между Филмини и аудиторията му

 

Автори:

Анастасия Рахова

Радослав Иванов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 26, април 2010 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Обектът на изследването е фестивалът Филмини като събитие, което е насочено към популяризиране на късометражно кино. Явлението насочва преди всичко целите си към запознаване на публиката с нови форми на кинематографично изразяване, и съответно – с техните автори. Имайки предвид поставените главни цели, се предполага, че фестивалното събитие ще може да се превърне в организиращо ядро, което центрира около себе си освен търсения на подобни художествени продукти, и обмена на опит, свързан с продуцирането, и качественото пазарно реализиране на такъв тип ки- нопродукция.

 

Ключови думи:  

Механизми, аспекти, действие между Филмини и аудиторията му