Механизми и аспекти на действие между Филмини и аудиторията му