Механиката на флуидите. От числата с гръмки имена до полета на птиците

Механиката на флуидите. От числата с гръмки имена до полета на птиците

 

Автори:

Николай К. Витанов

Златинка Димитрова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 79, юни 2015 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

На някои хора звездите им го говорят. Какво им говорят звездите, звездите си знаят. А пък хората, дето звездите им го говорят, говорят това същото на други хора (на които по някаква причина звездите не им говорят). И тези последните плащат и пари (ако звездите и на тях им говореха, щяха да минат безплатно, ама де пусти късмет!). Тъй е то в живота. И в механиката на флуидите има едни работи, наречени числа на този или онзи, които ни говорят доста неща.

Ключови думи:  

механика, флуиди,