Мегалания приска

Мегалания приска

 

Автор:

Владимир Попов

 

 

Списание “Българска наука”

брой 73, декември 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Твърде малко животни днес са останали на земята и всички те са малки. А някога били много и се срещали огромни – с височината на дърво. Почти всички голе- ми животни ядяха трева, но Хови ядеше хора. Хови беше по-дълъг от лежащо на земята дърво, а когато се изправял в цял ръст – главата му се издигаше над хълмовете. Когато тичал, земята треперела, изпивал цялата вода от потоците, не оставяйки на хората нито капка. Хови бродел из равнините търсейки храна и ако на пътя му попадало някое племе, той изяждал всички хора до един и това племе завинаги изчезвало от лицето на земята.

 

 

Ключови думи:  

Мегалания приска