Медицината в Древен Рим

Медицината в Древен Рим

 

Автор:

Владимир Попов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 69, юли 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Още при цар Тарквиний Древни (VI в. пр. н. е.) в град Рим започнало пресушаването на заблатените низинни участъци около форума посредством канали. Била упостроена отточна канализация – т. нар. Cloaca maxima /която действа и досега/. Естествено помийните води се изливали в Тибър, ето защо от IV в. пр. н. е. било забранено водата в реката да се употребява за пиене. Едно от най-ранните писмени свидетелства за отношението на римля- ните към хигиената и опазнаването на здравето се открива в постановленията на Законите на 12-те таблици. ‘.Нека мъртвите не бъдат погребвани и изгаряни в града.

 

Ключови думи:  

Медицината в Древен Рим