Мечките

Мечките

 

Автори:

Димитра Лефтерова

д-р.Чавдар Черников

 

 

Списание „Българска наука“

брой 61, ноември 2013 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Малко животни вълнуват човешкото въображение, така както мечките го правят. Мечките стоят изправени на два крака, очите им са отпред на главата, ходят на цялото си стъпало, хващат нещата с пръстите на крайниците си, люлеят и прегръщат малките си на ръце, както ние го правим, хранят се с каквото ние се храним. Тези подобия са забелязани още в ранна човешка история и затова не е чудно, че мечките ни вълнуват така силно. Повечето култури имат или са имали ритуали, асоциирани с мечките.

 

Ключови думи:  

Мечките