Масово поведение при кризисни ситуации

Масово поведение при кризисни ситуации

 

Автор:

Петя Илиева

 

 

Списание „Българска наука“

брой 66, април 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

В историческия ход на физическото си съществуване като разумни същества, хората от незапомнени времена полагат всевъзможни грижи и полагат максимални усилия да осигурят мир, сигурност и спокойствие на себе си и близките си. Човекът като “социално животно” е участвал винаги, независимо от желанията си, в определени групи, йерархии и организации, стремейки се да запази най- ценните си природни дадености като живота и здравето. В този смисъл, хората постигат целите си, планирайки ежедневието си безопасно и по-важното – предвидимо. Умението да контролираме събитията от живота си, да планираме дори най-малките детайли от всекидневието и да правим избори с какво да се занимаваме, ни кара да се чувстваме сигурни и контролиращи собствената си съдба.

 

Ключови думи:  

Масово поведение, кризисни ситуации