Масово измиране креда-терциер

Масово измиране креда-терциер

 

Автор:

Валентина Петкова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 37, май 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Почти всички групи големи гръбначни животни – на сушата, в моретата и въздуха – всички дино- заври, плезиозаври, мозазаври и птерозаври внезапно изчезват преди около 65 млн. години, в края на креда. По същото време изчезват голяма част от планктона и много тропически безгръбначни, особено рифовите обитатели, много сухоземни растения също биват засегнати. Това грандиозно изчезване на видове бележи известната К/Т (креда-терциер) граница в историята на Земята и края на мезозойската ера. К/Т събитията са били глобални, засегнали са всички големи континенти и световния океан.

 

Ключови думи:  

Масово измиране, креда-терциер