Масово измиране в Древността води до доминация на дребните рибки