От Марианската падина до Еверест

От Марианската падина до Еверест

 

Автори:

Алексей Митев

Иван Ваньов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 76, март 2015 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Ако някой ми беше казал преди време колко изумителна е работата на гмуркачите и подводничарите, щях да отговоря, че е като всяка друга. След случайните ми срещи с хора, живеещи за белия шум на морските вълни и лъжливото спокойствие на Mare Tenebrarum (морето на мрака), разбрах, че тази кипяща от живот шир крие неподозирани тайни както за обитателите си, така и за нас. Още през древността хората са привлечени от тайнството на дълбоките води. От асирийските войници, които пресичали речните корита с агнешки мехове, пълни с въздух, през японските русалки Ама – ловките ловци на перли, и гмуркачите с камбани до великия откривател Жак Кусто, който популяризира индивидуалните подводни костюми – всички те с риск за живота си са се борили с непривичните за човека условия.

 

Ключови думи:  

Марианската падина, Еверест