Man in the middle

Man in the middle

 

Автор:

Цветелина Николова

 

 

Списание “Българска наука”

брой 94, януари 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Мan-in-the-middle (MitM) или човек (система) по средата е форма на подслушване на съобщения между комуникиращи си машини. Атакуващия създава независими връзки с жертвите, превръщайки се в посредник на техните взаимоотношения. Потърпевшите не знаят, че не общуват директно един с друг. Съобщенията между тях минават първо през човека по средата. За клиента MitM се представя като сървър. За сървъра MitM се представя като клиент. В резултат на това атакуващия има възможност да чете частна кореспонденция, да създава нови съобщения и да ги праща от името на потърпевшите.

 

 

Ключови думи:  

MitM, Мan-in-the-middle, подслушване на съобщения