Икономика 

Макроикономическа политика при социалната защита на потребителите. Социална самозащита на потребителите

Автор: Елка Цонева

Резюме: Обхватът на социалната защита е свързан с решаването на значими и признати обществено-социални проблеми като потребности от доходи, потребление, обслужване, жизнена и семейна среда, възпроизводство на населението и пр. Такива проблеми възникват и се решават във всяка обществена сфера, всеки отрасъл и сектор, в които има икономически и социален живот. Поради характера на социалната сфера там проблемите са относително постоянни и тяхното решаване изисква определена постоянно функционираща система от управленски органи, финансови източници и политика.

Макроикономическата политика за защита на потребителите е от съществено значение за обществото, защото с нея се влияе върху размера, структурата и качеството на потребление на стоки и услуги.

В една пазарна икономика с усложнени икономически показатели е наложително да се създаде чадър над потребителите. Това става с помощта на такива средства като:

  1. Регулиране на доходите чрез фиксиране на минималната работна заплата, минималния размер на пенсиите, добавките за деца и други плащания.
  2. Държавно въздействие върху цените, като в редица случаи за т. нар. „наблюдавани” стоки се въвежда таван на цените, а за останалите се следи цените им да не са спекулативни.
  3. Сключване на споразумения между правителството, работодателите и синдикатите (т. нар. временни рамкови споразумения) за периодично индексиране на заплатите и другите парични доходи на населението, за да се компенсира скокът на цените и инфлацията в период на криза.
  4. Изменение на лихвените проценти по спестовните влогове на населението, за да се смекчат част от негативните последици от инфлацията.
  5. Промени в данъчната политика, в резултат на което се изключват или облагат с по-ниска ставка доходите на населението с определен размер.
  6. Държавно регулиране на цените на дребно за някои основни хранителни стоки.

Четете повече ТУК.

avatar
  Subscribe  
Извести ме

Related posts