Магията на пластичната хирургия: скъсяване на белега след ексцизия

Магията на пластичната хирургия: скъсяване на белега след ексцизия

 

Автори:

Автор: Д-р Йордан П. Йорданов, дм

 

Списание „Българска наука“

брой 68, юни 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Най-често срещаният постексцизионен дефект в сферата на пластичната хирургия и дерматохирургия, който подлежи на реконструкция е циркулярният. Конвенционалното директно затваряне на този тип кожни дефекти причинява дисторзия на тъканите и деформитети (стоящи конуси). Превръщането на дефекта в елипсовиден с ъгли от 30 или по-малко градуса намалява сте-пента на деформация, но налага допълнително изрязване на здрава кожа и подкожна тъкан, което често е нежелателно.

 

Ключови думи:

пластична хирургия