За Любовта и нейните измерения

За Любовта и нейните измерения

 

Автори:

Елена Кьосева

 Пабло Ромеро

 

 

Списание „Българска наука“

брой 86, февруари 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Нека да разгледаме човешкото същество като функция на различни необходимости изразена в определен интервал от време. Този интервал може да го фиксираме от първата до последната глътка въздух. Какво се случва с човека след като се роди? Какви ензими, хормони и вещества се произвеждат? Защо се произвеждат и доколко тяхното производство и ефект е контролиран от човека процес?

 

Ключови думи:  

любов, биология, организми