Лунната конспирация и ефектът на Дънинг-Крюгер

Лунната конспирация и ефектът на Дънинг-Крюгер

Автор:

Светослав Александров

 

 

Списание „Българска наука“

брой 100, юли/август 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Всички сме невежи в някои области от живота! Даже ако трябва да сме по-конкретни, всички хора сме невежи за повечето неща от живота, тъй като е много трудно да учиш и да се ограмотяваш по повече от един предмет. Въпросът е да желаеш да се ограмотяваш и да се учиш. Но какво правим в случая, когато човек отказва да промени възгледите си по даден предмет, независимо от доказателствата, които му показват, че той греши?

 

Ключови думи:  

ефектът на Дънинг-Крюгер,