Луната и Земята имат общ източник на вода

Луната и Земята имат общ  източник на вода

 

Автор:

Мая Трифонова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 57, май 2013 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Изследователи използваха мултиколектор с йонни микропроби, за да изследват съотношението на водород – деутерий в лунните скали и тези на Земята. Тяхното заключение: водата на Луната не е дошла от комети, а е същестувала на земята преди 4.5 милиарда години, когато гигантски сблъсък изпраща в орбита парче, от което се формира Луната.

 

Ключови думи:  

Луната, Земята, общ  източник на вода