Лудостта на Лудитите

Лудостта на Лудитите

 

Автор:

Петър Теодосиев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 39, юли и август 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Лудитите са социално движение на британските занаятчии и текстилни работници през XIX век, които протестирали – често чрез чупене или унищожаване на механизираните станове – срещу измененията, причинени от индустриалната революция, които са ги оставяли без работа и заради които те трябвало да променят начина си на живот. Движението носи името на един от първите си водачи – някой си Нед Луд.

 

Ключови думи:  

Лудостта, Лудитите