Ловен сокол

Ловен сокол

 

Автори:

Димитра Лефтерова

д-р . Чавдар Черников

 

 

Списание „Българска наука“

брой 67, май 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Ловния сокол и човека имат хилядолетна връзка, която през последните десетилетия завършва по катастрофален начин за популацията на сокола по света. Митологичен символ, символ на властта, ловец и приятел, сокола хилядолетия е бил свързан с човека, но за съжаление именно антропогенната дейност довежда до застрашеното положение на вида в сегашно време. Името на руски – балобан или балабан се счита, че произлиза от персийското название на птицата.

 

Ключови думи:  

Ловен сокол