Lossless Compression (Компресиране без загуби)

Lossless Compression (Компресиране без загуби)

 

Автор:

Цветелина Николова

 

Списание „Българска наука“

брой 89, май 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Архивирането или компресирането на данни е процес, при който даден файл, се реформира във формат ZIP или RAR. По този начин се създават негови резервни копия. Разликата с оригиналния файл е, че новият заема по-малко място, защото се компресира. За да се осъществи този процес, се прилагат различни математически методи и алгоритми, чрез които се съпоставят различни кодове, махат се излишни знаци.

 

 

Ключови думи:  

архивиране, компресиране, компютри, софтуери.