Конкурс за статия „Логистиката в международната среда за сигурност и отбрана“

   

 

Национален военен университет “Васил Левски” – катедра „Логистика на сигурността“, България, Military University of Technology, Warsaw  – Institute of Security and Defense Systems of the Faculty of Logistics и сп. „Българска наука“ организират конкурс за статия

 


РЕКЛАМА:

***

„ЛОГИСТИКАТА В МЕЖДУНАРОДНАТА СРЕДА ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА“

 

 

Научни направления:

Сигурност и отбрана

Социални науки

Стопански и правни науки

 

Статиите ще бъдат оценени от международно експертно жури и най-добрите от тях ще бъдат наградени със сертификат за участие в международен научен проект и насочени към публикация в списание Defense Science Review, Faculty of Logistics of the Military University of Technology, Warsaw и списание „Българска наука“.

 

 

Лице за контакт

доц. д-р Елица Петрова

тел. +359888316205

e-mail elitsasd@abv.bg

 

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: