Литературна диагноза: Мария от романа „Тютюн”

Литературна диагноза: Мария от романа „Тютюн”

 

Автор:

Виктория Илиева

 

 

Списание „Българска наука“

брой 82, октомври 2015 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Сигурна съм, че всички сте чели романа „Тютюн” на Димитър Димов поне веднъж в живота си, дори само заради матурата в училище. И може би някои от вас са си задавали въпроса каква е болестта, от която Мария, съпруга на главния герой Борис и наследница на фирмата „Никотиана”, умира. В книгата се загатва, че нейното заболяване е следствие от младежките похождения на баща й.

 

Ключови думи:  

Тютюн, медицина, диагноза