Липофилинг, случаи от практиката

Липофилинг, случаи от практиката

 

Автор:

Христо Лозанов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 69, юли 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Това е една минимално инвазивна методика, която използва автоложна мастнотъканна автотрансплантация. Тя е проста за изпълнение надеждна е като методика и не е скъпа, а също така резултатите са постоянни. Автоложна мазнина може да бъде използвана за експандиране на тъкани в различни лаиони на тялото. В нашата практика това са: седалището, гърдите и лицето. Изкушението на пластичният хирург се съпътства от минималните разрези и минималните цикатрикси по кожата по време на късният следоперативен период.

 

Ключови думи:  

Липофилинг, случаи от практиката