Спец брой. Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“


Сп. Българска Наука, брой 161:

***

Този брой е разработен от БГ Наука за ОП НОИР

 ИЗТЕГЛИ В PDF >>

 

 ИЗТЕГЛИ В PDF >>


Разбери повече за БГ Наука:

***

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

Яна Мерсинкова 8 стр.
Доц. д-р Хюсеин Йеменджиев 10 стр.
Зейнеб Ахмед 12 стр.
Доц. д-р Димитър Бошнаков 14 стр.
Гл. ас. д-р Людмила Димитрова 16 стр.
Доц. д-р Мая Захариева 18 стр.
Ас. д-р Мила Калева 20 стр.
Доц. д-р Николай Стоименов 22 стр.
Доц. д-р Галин Борисов 26 стр.
Д-р Илиян Попов 29 стр.
Доц. д-р Христо Пенчев 33 стр.
Ас. д-р Жанина Петкова 34 стр.
Д-р Мартин Равуцов 36 стр.
Доц. д-р Пламен Цанков 38 стр.
Гл. ас. д-р Борислав Стоянов 43 стр.
Гл. ас. д-р Пламен Бонев 47 стр.
Гергана Миронова 50 стр.
Доц. д-р Владимир Дунчев 53 стр.
Гл. ас. д-р Борислав Георгиев 56 стр.
Доц. д-р Румяна Захариева 59 стр.
Камен Каменов 61 стр.
Инж. Борислав Симонов 63 стр.
Гл. ас. д-р инж. Яна Кънчева 65 стр.
Инж. Магдалена Костадинова 67 стр.
Д-р. инж. Даниел Евлогиев 69 стр.
Мария Симеонова 71 стр.
Костадин Илиев 73 стр
Д-р. Десислава Костадинова 76 стр.
Доц. д-р Тодор Батаклиев 79 стр.
Гл. ас. д-р Цветелина Йоргова 81 стр.
Гл. ас. д-р Ивалина Трендафилова 83 стр.
Руси Русев 87 стр.

 

Линк за изтегляне: https://drive.google.com/file/d/1VJyYJHBiQhBIbBt8WkyS737rInUbM8b3/view?usp=sharing