Летец рисува самолети над България

Летец рисува самолети над България

 

Автор:

К. Гербов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 49, юли/август 2012 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Едно от оригиналните хрумвания на българската поща, за да угоди на високите изисквания на филателистите към вида на пощенските марки, е да повери изготвянето на художествения проект на поредицата за въздушна поща, издадена през 1940 г., на истински летец. За съжаление не са известни подробности как се е стигнало до това решение и кой е дал предложение за него. В 1938-1939

 

Ключови думи:  

Летец рисува самолети над България