Лекарят, пациентът и болестта или когато думите лекуват

Лекарят, пациентът и болестта или когато думите лекуват

 

Автор:

Велислава Донкина

 

Списание „Българска наука“

брой 68, юни 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

През 1957г. британското издателство Pitman Publishing Ltd.публикува за първи път една книга, станала толкова емблематична за медицината по света, че само няколко години по-късно – през 1964г. е преиздадена отново. Книгата е на потомствения лекар от унгарски произход Майкъл Балинт и се нарича „Лекарят, неговият пациент и болестта”. Майкъл Балинт се дипломира като лекар, но след първоначалните си интереси в областта на биохимията, става ученик на Шандор Ференци – един от първите последователи на Зигмунд Фройд, като по-късно ще стане един от най-известните терапевти и преподаватели в клиниката Тависток в Лондон, която е световноизвестен център за обучение на психоаналитици и до днес. Какво толкова има в една книга, която дори не касае медицината, би попитал всеки лекар и как тя повлиява така значимо преподаването на ме-дицина по света?

 

Ключови думи:

лекар и пациент