Ледников период поставя “европейците” на границата на изчезването

Ледников период поставя “европейците” на границата на изчезването

 

Автори:

Димитра Лефтерова

Чавдар Черников

 

 

Списание „Българска наука“

брой 77, април 2015 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Ново генетично изследване дава основание да се предполага, че след края на последния ледников период, „европейците” са били на границата на измирането. Нов демографски модел показва, че популацията на хората, които са живяли в Европа след края на последното заледяване, е била значително по-малочислена, отколкото е било достатъчно за стабилно съществуване и нормално възпроизводство. Нормално, „минимално необходим” размер на групата се изчислява на 500 човека, а първите „постледникови европейци” са живяли на групи от по 20-30 човека.

 

Ключови думи:  

Ледников период,  “европейците” на границата на изчезването, глобално затопляне