Лечение с високо-енергийни частици

Лечение с високо-енергийни частици

 

Автор:

Илина Василва

 

 

Списание „Българска наука“

брой 86, февруари 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

В повечето случаи частиците с висока енергия като протони и електрони се свързват с експеримените, които се провеждат във физичните лаборатории, като например CERN (Европейската организация за ядрени изследвания). Изучаването на взаимодействията между тези частици посредством измервания с детекторите в CERN дава възможност да се тестват различни теории и разширява нашите познания за света. Изучаването на взаимодействията между елементарните частици, както и взаимодейтвията между елементарните може да довете и до нещо повече.

 

Ключови думи:  

Лечение с високо-енергийни частици, енергия, протони, електрони